Историјат школе сеже у давну 1886. годину када је настава организована при цркви. Од 1903. године се одваја од ње и изводи се у школској згради која постаје њено власништво. Први носиоц учитељског звања била је породица Зековић (две сестре и брат): Милорад, Анђелка и Катица.

На рушевинама старе школске зграде никла је нова 1960. године. Са напретком и развојем повећавао се и број деце, што је условило потребу проширења школске зграде 1973. године. Први управник те новосаграђене зграде био је Илија Радовац.

Како је школа по завршетку Другог светског рата наставила свој рад, а није постојао акт о оснивању школе, решењем Скупштине општине Инђија број: 01-11417/1-65 од 13.12.1965. године отклоњен је тај недостатак и формално је основана „Основна школа – Крчедин“.

Зграда у целости задовољава потребе васпитно-образовног рада у једној смени. Површина школске зграде је 2.436,95 м2. Школа се састоји од старог и новог дела. Стари део зграде је површине 647,05 м2 и састоји се од: кухиње са трпезаријом, ходника, кабинета за историју, креативне учионице, учионице за забавиште, кабинета ликовног, остава домара и спремачица и мале зборнице за учитељице. У сутерену се налази радионица за техничко и две просторије које служе за одлагање.

Нови део зграде има површину од 1.789, 90 м2 и састоји се од приземља и спрата Приземље има површину од 1.169,31 м2 и у њему се налазе следеће просторије: четири учионице за разредну наставу, кабинет биологије са помоћном просторијом, архива, канцеларије директора, секретара и рачуновође, просторија за хидрант, тоалети, фискултурна сала, справарница, две свлачионице, помоћна просторија за наставнике физичког васпитања и ходник.

На спрату се налази кабинет за информатику, три учионице за предметну наставу, кабинет физике са помоћном просторијом, зборница, канцеларија за педагога, библиотека, тоалети и ходник.

У Сл. Виноградима користимо простор од 210 м2 и састоји се од две учионице, кухиње и ходника, као и заједничког санитарног чвора.