Име и презимеЗвањеРадно место
1.Мирјана БакићПрофесор српског језика и
књижевности
Наставник српског језика од 5 до 8 раз.
2.Весна
Маријановић
Професор
руског језика и
књижевности
Наставник руског језика од 5 до 8. раз.
3.Александра
Маглов
Дипл. сликар-проф.
ликовне културе
Наставник ликовне културе од 5 до 8 раз.
4.Валентина БоћанПрофесор музичке културеНаставник музичке културе од 5 до 8 раз.
5.Милорад МиловановићДипл. историчарНаставник историје од 5 до 8 раз. и грађ. васпит
6.Мирослав
Петковић
Дипл. професор географијеНаставник географије од 5 до 8 раз
7.Бојана ШкрбићМастер професор математикеНаставник математике од 5 до 8 раз.
8.Драгана МилошевићДипл. професор биологијеНаставник биологије од 5 до 8 раз.
9.Љиљана ТановићДипл. професор физикеНаставник физике 6. 7. и 8. разред
10.Ђурђица СрдановДипломирани технологНаставник технике и технологије у 5. и 6. раз. и
Техничког и информатичког образовања у 7. и 8. раз.
11.Борис БоканДипл. професор физичког
васпитања
Наставник физичког и здравственог васпитања у 5.
разреду и физичког васпитања од 6. до 8. раз.
12.Мирјана ПешутДипл. професор физичког
васпитања
Наставник физичке активности у 5. разреду и изабраног
спорта од 6. до 8. разреда
13.Љубица ЖивковићДипл. професор енглеског
језика и књижевности
Наставник енглеског језика од 4. до 8 раз.
14.Смиљана СавићДипл. професор хемијеНаставник хемије 7 и 8 разред
15.Бојана ШкрбићМастер професор математикеНаставник информатике од 5 до 8 разреда
16.Весна ОгризовићНаставник разредне
наставе
Учитељица 2. раз.
17.Јасмина
Радовановић
Професор разредне
наставе
Учитељица 3 раз.
18.Дара ТувеџићПрофесор разредне
наставе
Учитељица 4 раз.
19.Светлана ЕгићНаставник разредне
наставе
Учитељица 1. раз.
20.Мартина ФабриПрофесор разредне
наставе
Учитељица у Сл. Виноградима
21.Милан ГршићВероучитељПравославни вероучитељ од 1 до 8 раз.
22.Катарина ХрицЕвангел. вероучитељ у Сл. Виноградима
23.Мирјана
Бранковић
Професор шпанског језика
и књижевности
Наставник енглеског језика од 1 до 4 раз.
24.Свјетлана Добрић Дипл. професор хемије Директор школе