Уређење школског дворишта

Захваљујући донацији породице Топић, почели смо са уређењем простора око наше школе. За почетак је засађена 21 туја поред школског терена.