Шта је ТОЛЕРАНЦИЈА

Током првог полугодишта школске 2019/2020. године чланови Ученичког парламента су одржали радионице ученицима нижих разреда на тему толеранције.