Šta je TOLERANCIJA

Tokom prvog polugodišta školske 2019/2020. godine članovi Učeničkog parlamenta su održali radionice učenicima nižih razreda na temu tolerancije.