Обавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину

У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/20117, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), а имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета је одлука о промени календара образовно-васпитног рада основних и средњих школа за школску 2019/2020. годину на територији АП Војводине. Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је планиран тзв. пролећни (ускршњи) распуст, а који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања.

          Школским календаром за 2019/2020. годину планирано је да се пролећни распуст одвија од 10 – 20. априла 2020. године, док би први радни дан био 21. април 2020. године. Због новонастале ситуације са пандемијом вируса COVID-19, као и због увођења ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана и на укидање градских и међуградских аутобуских линија и свих културних и спортских садржаја, сматрамо да би ове дане у периоду од 10 – 20. априла 2020. године требало искористити за учење на даљину.

          У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијати на следећи начин:

          – од 10 до 13. априла 2020. године (Ускрс по Грегоријанском календару) едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;

          – од 14 до 16. априла 2020. године (понедељк – четвртак) настава на даљину према распореду часова као и друге активности планиране од стране школе и наставника и професора;

          – од 17 до 20. априла 2020. године (Ускрс по Јулијанском календару) едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;

          – од 21. априла 2020. године (од уторка) – планирани наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке суботе.

          Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената наставног процеса. На основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовно-васпитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.

          О измени школског календара обавестити све запослене, ученике и родитеље, односно законске заступнике. 

Покрајински секретар

Михаљ Њилаш