Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. годину

У прилогу се налази Допис министарства просветевезано за пријављивање