Обавештење за ученике и родитеље

Упутство за ученике и родитеље

Поштовани ученици и родитељи,

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених у основној школи Института за јавно здравље Србије „БАТУТ“, упознајемо вас са епидемиолошким превентивним мерама, које ће бити спровођене од 01.09.2020. године у школи, током реализације наставе.

Настава ће се одвијати у две смене

ПРВА СМЕНА:

Од 8:00 до 11:35

ДРУГА СМЕНА:

Од 12:00 до 15:35

-Ученици ПРВОГ, ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ОСМОГ РАЗРЕДА се не деле на групе.

ПРВИ И ОСМИ разред ће увек бити прва смена

ДРУГИ И ТРЕЋИ разред ће увек бити друга смена.

-Ученици ЧЕТВРТОГ, ПЕТОГ, ШЕСТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА се деле у групе.

Групе у првој, односно другој смени  ротираће се на недељном нивоу.

 • Свако одељење имаће своју учионицу током боравка у школи и сви часови ће се одржавати тој учионици (изузев часова информатике и рачунарства када ће наставници у старијим разредима преузимати децу и водити их до информатичког кабинета, а потом их након часа враћати у њихову учионицу)
 • Учионице ће се редовно проветравати
 • Између две групе дезинфиковаће се школски простор (20 минута)
 • Одмори између часова су 5 минута и један велики одмор у трајању од 15 минута (за ужину)
 • За време одмора ученици неће напуштати учионице како би се избегле гужве и обезбедила неопходна физичка дистанца
 • Ужину ученици доносе у школу (преко школе – када за се за то буду стекли услови)
 • Ужина ће се конзумирати у учионицама
 • У свакој учионици биће доступан распршивач са 70% алкохолом за дезинфекцију руку
 • Дозери са дезинфекционим средством постављени су на више места широм школске зграде
 • Ученици ће у тоалет ићи искључиво за време часа, највише по двоје-троје због доступног броја кабина у тоалетима
 • Током боравка у школи обавезно је ношење заштитних маски за ученике, наставно и ненаставно школско особље
 • У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
 • Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.
 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи
 • Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.
 • Већина часова из свих предмета реализоваће се непосредно у школи
 • Одређени број часва, посебно из изборних предмета и других облика образовно-васпитног рада (додатна, допунска, припремна настава) реализоваће се онлајн у договору са предметним наставником.
 • Родитељи су дужни да свако јутро провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.
 • Родитељи који не желе да њихово дете похађа наставу непосредно у школи, већ од куће морају дати писмену изјаву у првој недељи септембра
 • Праћење наставе на даљину, односно од куће, не подразумева онлајн наставу као за време ванредног стања, већ је ученик дужан да редовно прати часове путем канала РТС-а и да се информише преко другова из одељења о дешавањима у школи (новим лекцијама, домаћим задацима…)
 • Утврђивање градива, односно одговарање и провера знања реализују се искључиво у школи, уз поштовање свих мера заштите
 • Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције- обавезно обавестити школу
 • Уколико наставник примети да ученик има повишену температуру или да се не осећа добро, ученик се измешта у посебну просторију предвиђену за то и позивају се родитељи да дођу по дете

Молимо све родитеље да се придржавају горе наведених упутстава и да о томе разговарају и са својом децом!

Без обзира на ове, у најмању руку необичне околности, надамо се успешној школској години и

желимо нашим ученицима и родитељима

СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ДОБРО ЗДРАВЉЕ!