Обавештење о настави за више разреде

Обавештење за ученике и родитеље!

            Од понедељка 30. 11. 2020.  до понедељка 21.12.2020. године (до краја првог полугодишта) у складу да Дописом министарства просвете сви ученици од петог до осмог разреда прелазе на он лине наставу која ће се одржавати свакодневно по важећем распореду за тај дан.

            Предметни наставници ће се свакодневно укључивати у своје google учионице у одређеном термину и одржати планиране часове.

          

            1. час  8:00 – 8:45

            2. час  9:00 – 9:45

            3. час  10:00 – 10:45

            4. час  11:00 – 11:45

            5. час 12:00 – 12:45

            6. час 13:00 – 13:45

            7. час 14:00 – 14:45

            Ученици су у обавези да присуствују он лине часовима и о њиховом присуству ће се водити евиденција као приликом редовне наставе. Директор и педагог школе ће повремено приступати учионицама и проверавати извођење наставе и присуство ученика.

            Наставници су у обавези да прате и вреднују ангажовање ученика, али и да оцењују њихове активности (домаће задатке, презентације, учешће у дискусији, есеје и сл.).

            Ученици не шаљу слике и видео записе на којима се они виде, али су у обавези да извршавају обавезе у одговарајућем року за израду задатака. 

            Наставник може организовати и он лине проверу знања, најављену два дана раније са јасним смерницама које ће се градиво проверавати. Ученику, који из оправданих разлога није у могућности да приступи провери знања, биће омогућено одлагање провере.

            Писмене задатке и писмене провере знања дуже од 15 минута, наставник је дужан да најави пет дана раније. У току недеље ученици не могу да имају два писмена задатка.

            Уколико ученик нема довољан број оцена потребних за закључивање из оправданих разлога (болест, изолација) неће бити неоцењен на крају првог полугодишта и њему неће бити утврђен општи успех. За тог ученика ће током другог полугодишта бити планирана додатна подршка.

            Уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене може се обавити усмена провера у школи, уз придржавање свих мера заштите.

            Ако ученик нема услова за похађање он лине наставе родитељ може контактирати директора школе на број телефона  (број доступан преко разредних старешина) или путем маилова, како би пронашли одговарајуће решење. Маилови школе су:

os22jul@gmail.com

osnovnaskolakrcedin@gmail.com

            Са жељом да што безболније пребродимо овај период и успешно завршимо прво полугодиште ове школске године, желим вам све најбоље.

Директор школе

Милорад Миловановић