Пројекат “Бесплатни уџбеници”

И наредне школске године право на бесплатне уџбенике имаће све оне категорије које су то право имале и прошле године:

 • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
 • ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
 • ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања

У бесплатне уџбенике за први циклус (нижи разреди) улазе:

 • математика
 • српски језик
 • свет око нас
 • природа и друштво (за ученике 4. разреда)
 • страни језик

У бесплатне уџбенике за други циклус (виши разреди) улазе:

 • матемтика
 • српски језик
 • први страни језик
 • географија
 • историја
 • биологија
 • физика
 • хемија

Сви родитељи који су донели потврде да су корисници социјалне помоћи. као и за треће дете су уредно на време пријављени и ушли су у пројекат.

Што се тиче уџбеника за наредну школску годину, везано за први, други, трећи, пети, шести и седми разред користиће се уџбеници који се ове школске године користе у тим разредима за све предмете.

директор школе

Милорад Миловановић