Упис првака

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Родитељима/законским заступницима деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2021./2022. годину:

     Од  01.04.2021. године родитељима је омогућено да електронским путем, преко Портала еУправа и услуге Исказивање интересовања за упис у основну школу, изврше пријаву деце за упис у одеђену основну школу на територији Републике Србије.

Ако родитељ/законски заступник на овај начин не истакне заинтересованост НЕ доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

     Циљ је да се олакша родитељима/законским заступницима и школама административна процедура. Родитељи/законски заспупници неће имати обавезу прикупљања документације (извод из матичне књиге рођених, пријаву пребивалишта, држављанство и извештај о обављеном лекарском прегледу) што ће школе урадити. Школе ће имати оквиран број деце тако да ће се моћи лакше и боље припремити за нову школску годину.

     Након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја сви родитељи/законски заступници који буду преко ове услуге исказали интересовање биће обавештени електронским путем о датуму уписа.

    По сазнању тачног датума уписа преко портала еУправа биће омогућена услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање што ће омогућити родитељима/законским заступницима да једним одласком у школу обаве све везано за упис детета.

Ово обавештење је истакнуто на интернет страни и оглсној табли школе.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ У ВЕЗИ ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈЕ ДИРЕКТОР МИЛОРАД МИЛОВАНОВИЋ, КОНТАКТ ТЕЛ.064/6415587 И ПУТЕМ  e mail: skolakrcedin@yahoo.com

                                                                                                     С поштовањем

                                                                                                 ОШ „22. јул“ Крчедин