Poseta Crvenog krsta

Dana 15.10. našu školu je posetio Crveni krst. Učenici sedmog razreda su imali priliku da čuju zanimljivo predavanje o epilepsiji, kao i praktično da nauče postavljanje u bočnii koma položaj.