Predavanje o dijabetesu

Dana 19.11. u organizaciji Crvenog krsta, učenici sedmog razreda su prisustvovali predavanju o dijabetesu.

Na interesantan način, kroz prezentaciju, im je predstavljeno šta je dijabetes, kako se leči, kako pomoći osobi u kriznoj situaciji i mnogo toga drugog.