Нов намештај

Опремљена је зборница за учитељице, новим намештајем, а библиотека допуњена новим ормаром.

Средства за нови намештај обезбеђена су од стране Општине Инђија.