Међународни дан толеранције

Ученички парламент наше школе је 16. новембра обележио Међународни дан толеранције. Уз подршку педагога, у сарадњи са учитељицама, чланови Парламента су припремили и реализовали радионице са ученицима од првог до четвртог разреда.