Басне Доситеја Обрадовића

Ученици другог разреда су представили басне Доситеја Обрадовића.