Драмски приказао одломке из збирке приповедака “Рани јади” Данила Киша

20.3. нашу школу је посетио глумац Лука Пиљагић. Ученицима од 5. до 8.разреда је драмски приказао одломке из збирке приповедака “Рани јади” Данила Киша. Ученици нису били само пасивни посматрачи, већ су активно учествовали у драмском приказу поменуте збирке.