Библијска олимпијада ученика из Сланкаменачких винограда

Ученици из Сланкаменачких Винограда на Библијској олимпијади у Кисачу, одржаној 3.6.2023. године.